Bitlis Eren Üniversitesi


Üniversitenin 2009 yılında yerleşkesinin ve bir iki yıl içerisinde  bazı fakülteler binalarına kavuşacaktır. Fakülte binalarının yapımına başlanmasıyla birlikte yeni fakültelerin kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Kurulması ön görülen fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi gerekse, diğer fakültelerin kurulması ve İşlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün imkanlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitede Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemize hitap edecek teknopark kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimler ağırlıklı alanların yanında Jeoloji, tarım-hayvancılık ve Turizm işletmeclği alanlarında da İlimiz ve bölgemizde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için üniversitede farklı amaçlara hizmet eden araştırma merkezleri kurulup faaliyete geçirilecektir.

Gelişmenin özünü kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler İse netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının Üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu 2009-2013 yılı stratejik planı olarak düzenlenmiştir.


FAKÜLTE

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • iktisadi idari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

YÜKSEKOKUL

 • Bitlis Sağlık Yüksekokulu
 • Ahlat - Kanık Turizm ve Otel işletmecilik

MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Ahlat Meslek Yüksekokulu
 • Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
 • Bitlis Meslek Yüksekokulu
 • Bitlis Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Hizan Meslek Yüksekokulu
 • Tatvan Meslek Yüksekokulu


FOTOĞRAFLARHüsrevpaşa Mah. 213.Sokak Sosyal Konutlar 13000-BITLIS

0 434 228 51 70

0 434 228 51 71

www.bitliseren.edu.tr


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !